İngilizce-Türkçe Sistem Dinamik Sözlüğü

Balancing Loop: Dengeleyici döngü

Behavior pattern: Davranış örüntüsü, davranış kalıbı (sistem davranışı diyebiliriz)

Bi-flow: Çift yönlü akış

Carrying Capacity: Taşıma kapasitesi

Causal Loop Diagram: Nedensel döngü şeması

Connector: Bağlayıcı parça

Converter: Ara değişken

Delay: Gecikme

Exponential Decay: Üstel azalma

Exponential Growth: Üstel büyüme

Feedback Loop: Geribesleme döngüsü

Flow: Akış

Goal Seeking Behavior: Hedefi arayan davranış J

Inflow: İçe akış

Nonlinearility: Doğrusalsızlık, doğrusal olmayan

Oscillation: Salınım

Outflow: Dışa akış

Overshoot & Collapse: Hedef aşımı ve çöküş

Reinforcing loop: Pekiştirici döngü

Sensivity Analysis: Hassasiyet analizi

Simulation: Benzetim

S-Shaped Growth: S-şekilli büyüme

Stock: Stok, birikim

Stock-flow diagram: Stok-akış şeması

Time horizon: Zaman ufku.