Amaç

21. yüzyılda insanoğlu Doğa’daki kaynakların sınırlı olduğunu, Doğa’nın tüm canlı ve cansız varlıklarla içiçe örülmüş bütünlüklü bir yapıya sahip olduğunu artık iyice anlamalıdır. Bugünkü ve gelecekteki yaşamı mümkün kılmak için Doğa’yı bütüncül görebilmek, ekosistemleri tanımak, yarattığımız değişimlerin ekosistemler üzerindeki geniş ve uzun vadeli etkilerini fark edip değerlendirebilmek zorundayız. Sistem düşüncesi, insanoğlunun ihtiyacı olan bu türden becerilere odaklanan bir eğitim anlayışı için temel teşkil etmektedir. Maalesef ülkemizde ve dünyada, örgün eğitimde sistem uygulamaları çok sınırlıdır. Bu projenin temel hedefi, lise öğrencilerinin sistem yaklaşımı ile ekosistemlere ve çevre sorunlarına daha bütüncül ve sistematik bir şekilde yaklaşabilmelerini sağlamaktır.

Projenin hedef kitlesi lise öğrencileridir.  2012 yılında Darüşşafaka Lisesi öğrencileri ile çalışılmaktadır.